8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč do 30. června 2020


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Typy úloh u přijímacích zkoušek z češtiny na střední školu

Do procvičování na přijímačky na osmileté gymnázium jsme připravili tyto úlohy:

Výběr ze čtyř možností: Tohle je velmi častý typ úlohy, se kterým se setkáte jak při testování znalostí z pravopisu, tak například při práci s textem. Nejčastěji hledáte text, který je pravopisně správně, nebo naopak text, který obsahuje chybu. Dalšími možnostmi je porozumění krátkému textu (například přísloví) a trochu nezvyklá doplňovačka. Na to se mrknu

Seřazení částí textu: Tradiční vychytávka Cermatu, kterou obsahují jak přijímací zkoušky na vícelétá gymnázia, tak na čtyřleté střední školy, navíc i maturitní didaktický test. Text je rozdělen na šest částí, které nejsou seřazeny ve správném pořadí. Prozkoumat a vyzkoušet

Rozhodnutí o platnosti výroku nebo odpověď na zjišťovací otázku: V těchto úlohách odpovídáte ano nebo ne na otázku, která se většinou týká pravopisu, případně dalších oblastí české mluvice - skladba, slovotvorba a podobně. Zde je třeba dát si pozor na negativní formulace - pokud text není pravopisně správný a tvrzení zní "Tento text není pravopisně správný", správná odpověď je "ano". V našich úlohách se s těmito formulace také setkáte. To mě zajímá

Práce s rozsáhlejším textem, porozumění, analýza: Tohle tady nedáte bez důkladnějšího tréninku, jednak se pomocí různých typů úloh (výběr ze čtyř možností, souhlas nebo nesouhlas s tvrzením, výpis konkrétního řešení) testují znalosti české mluvnice a jednak orientace v textu, jeho obsahu a účelu. Podívám se hned

Práce s textem, porozumění: V této úloze se s textem pracuje trochu jinak, na základě zjišťovacích otázek nebo tvrzení odpovídáte ano/ne. Opět jde o úlohu, která se vyskytuje u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia, čtyřleté střední školy i v maturitních didaktickém testu z češtiny. To zní dobře

Něco bližšího o tomto projektu

Tento projekt vznikl na základě praktických - především rodičovských - zkušeností s přípravou nejen na zkoušky různého typu včetně maturity. Hlavním přesvědčením a motivací bylo zjištění, že ve školách se stále méně procvičuje, což vede k malému upevnění znalostí a nevytváří to potřebnou rutinu, na jejímž základě lze pak testy jak při přijímačkách, tak třeba i při maturitě zvládnout. Podle nás je prostě procvičování základ, a to hlavně jak pro zvládnutí různých testů, tak pro budoucí praktický život, protože psát s pravopisnými chybami nebo špatnou interpunkcí není dobrou vizitkou - ani na sociálních sítích :-)

Pro běžné procvičování češtiny máme cvičení zdarma

Základní mluvnické jevy si můžete procvičit zdarma, ovšem na omezeném počtu úloh. Tady je seznam cvičení a jsou to skutečně samé lahůdky počínaje tou nejprofláknutější klasikou - vyjmenovanými slovy, shodou podmětu s přísudkem nebo bě/bje, pě/pje, vě/vje, mě/mně. Ve všech těchto cvičeních vybíráte ze dvou možností a každé cvičení obsahuje deset úloh. A pozor - stále, průběžně a neúnavně rozšiřujeme :-) .

Procvičovat můžete i na přijímačky na čtyřleté střední školy

Procvičování na webu 8G přijímačky.cz je primárně určeno pro uchazeče na osmiletá (víceletá) gymnázia, nicméně struktura a typy úloh v testu z češtiny, který se používá u přijímacích zkoušek na čtyřleté střední školy, jsou prakticky stejné. Samozřejmě u absolventů deváté třídy se předpokládá vyšší úroveň znalostí, ale u práce s textem a analytických úloh (platnost výroku podle údajů v textu) je prostě třeba procvičit zacházení s konkrétním systémem. Schopnost přijít na správné řešení nesouvisí s množstvím učiva probraného v mluvnici, jde o naučenou schopnost uvažovat určitým způsobem a o dovednost zpracovat co nejefektivněji daný typ úlohy. Takže pokud to nechcete nechat náhodě, zkuste se s námi připravit i na přijímačky na čtyřleté střední školy.

Procvičte si německou gramatiku

Z našich dalších projektů jsme na tento web přesunuli také pár cvičení z němčiny, doporučeníhodné je určitě perfektum silných sloves. Vyzkoušet ale můžete i další: základní komunikace v němčině, předložky se 3. a 4. pádem 1 a předložky se 3. a 4. pádem 2, skloňování osobních zájmen.