8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Procvičování němčiny - předložky v němčině se 3., 4.,
3. a 4. pádem - cv. 2

Procvičte si praktické používání předložek v němčině - se 3. pádem, se 4. pádem a se 3. a 4. pádem.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Jetzt bin ich bei ... .
die Schule
der Schule

2. Hänge den Anzug ....
im Schrank
in den Schrank

3. Der Anzug hängt ....
im Schrank
in den Schrank

4. ... habe ich eine unglaubliche Unordnung gefunden.
unter dem Bett
unter das Bett

5. Das musst du ... platzieren.
auf den Tisch
auf dem Tisch

6. Er spricht mit ... .
seinem Onkel
seinen Onkel

7. Sie arbeitet mit ....
meiner Schwester
meine Schwester

8. Die Schuhe lassen Sie bitte ....
vor der Tür
vor die Tür

9. Der Zug kommt von ....
die große Stadt
der großen Stadt

10. Stellen Sie das lieber ....
vor der Tür
vor die TürJiné náhodně vybrané cvičení