8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Mit Lust haben wir diese Geschänke euch .... (geben)
gegaben
gegeben

2. Helmut hat den Schlüssel .... (verlieren)
verlieren
verloren

3. Das Kind hat seine Mutter .... (rufen)
gerufen
geriefen

4. Der Hund hat auf dem Boden .... (liegen)
gelegen
gelagen

5. Ich habe meine Tasche zu Hause .... (lassen)
geliessen
gelassen

6. Mehr als zwei Stunden habe ich nach Hause .... (gehen)
gegangen
gegingen

7. Er ist auf einem Kamel .... (reiten)
geritten
gereiten

8. Bist du lange ...? (fahren)
gefahren
gefuhren

9. Sie haben alles ...., was nötig war. (tun)
getun
getan

10. Sie hat das Pferd .... (reiten)
gereitten
gerittenJiné náhodně vybrané cvičení