8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč do 30. června 2020


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Er ist bald .... (zurückkommen)
zurückgekammen
zurückgekommen

2. Er ist auf einem Kamel .... (reiten)
geritten
gereiten

3. Erst gestern habe ich das Buch .... (finden)
gefunden
gefanden

4. Hast du die Hose in den Koffer ...? (geben)
gegeben
gegaben

5. Beim Trinken haben wir laut .... (singen)
gesungen
gesangen

6. Er hat mich ein interessantes Buch .... (leihen)
geleihen
geliehen

7. Sie hat das Pferd .... (reiten)
gereitten
geritten

8. Gestern habe ich mit ihm .... (sprechen)
gesprachen
gesprochen

9. Früher habe ich immer .... (lesen)
geliesen
gelesen

10. Die Läufer sind sehr lange .... (laufen)
geliefen
gelaufenJiné náhodně vybrané cvičení