8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

Procvičování němčiny - perfektum silných sloves v němčině

Bez znalosti perfekta silných sloves se v němčině neobejdete. V placené části nabízíme procvičování všech nejpoužívanějších německých silných sloves.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď

1. Sie ist bei mir ...., um mir zu helfen. (bleiben)
gebleiben
geblieben

2. Hast du Bier ...? (trinken)
getrunken
getranken

3. Früher habe ich kein Auto .... (haben)
gehat
gehabt

4. Warum bist du noch länger nicht ...? (bleiben)
geblieben
gebleiben

5. Er ist bald .... (zurückkommen)
zurückgekammen
zurückgekommen

6. Das Auto ist schnell .... (fahren)
gefuhren
gefahren

7. Er ist auf einem Kamel .... (reiten)
geritten
gereiten

8. Das Kind hat ruhig .... (sitzen)
gesessen
gesassen

9. Was hast du davon ...? (gewinnen)
gewonnen
gewannen

10. Hast du deine Schwester ...? (einladen)
eingeladen
eingeludenJiné náhodně vybrané cvičení