8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč do 30. června 2020


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Šel ... večer do kina?
bys
bis

2. Když napadne sníh, ... si.
zalyžujeme
zaližujeme

3. ... mi to na zem.
Vypadlo
Vipadlo

4. I když nemáš náladu, pořád se ....
usmívej
usmývej

5. Naše nová učitelka je všem ....
simpatická
sympatická

6. Dostatečné ... vody je v horku nutné.
pití
pytí

7. Nová ... si musím přečíst dvakrát.
slovíčka
slovýčka

8. Celé odpoledne si ... nehty.
pyluje
piluje

9. Toto ... skvěle voní.
mýdlo
mídlo

10. ... si vzpomněl, jak to tenkrát bylo.
Brzy
BrziJiné náhodně vybrané cvičení