8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - věta jednoduchá a souvětí

Rozlišení věty jednoduché a souvětí je učivo prvního stupně základní školy, v tomto cvičení si ověříte, jak tohle učivo zvládáte. Ve cvičení vyberte, zda úvodní text úlohy je věta jednoduchá nebo souvětí.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. "Už dávno jsem věděl, že si to o mně myslíš ." ...
věta jednoduchá
souvětí

2. " Tohle je velmi příjemné, ba přímo povznášející." ...
věta jednoduchá
souvětí

3. " Alois Jirásek, český spisovatel, napsal mnoho historických románů." ...
věta jednoduchá
souvětí

4. "Když si to myslíš, nebudu tě přesvědčovat.." ...
věta jednoduchá
souvětí

5. "I přes jeho rychlý a trochu zmatený projev mu bylo dobře rozumět ." ...
věta jednoduchá
souvětí

6. "Můj strýc je opravář a můj otec je učitel." ...
věta jednoduchá
souvětí

7. "Nemohl najít cestu, dokonce vyrazil na úplně opačnou stranu ." ...
věta jednoduchá
souvětí

8. " Můj bratr, který hrál vždycky na kytaru, si najednou oblíbil klavír." ...
věta jednoduchá
souvětí

9. "Je to můj dlouholetý a časově náročný koníček ." ...
věta jednoduchá
souvětí

10. "Za této situace nemůžu opravdu dělat nic jiného." ...
věta jednoduchá
souvětíJiné náhodně vybrané cvičení