8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - tvary zájmena já

V několika pádech má osobní zájmeno já zapeklité použití - procvičíte si, kdy je správné použít mě, mně, mne a mi.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Hlaď ... po vlasech.
mi

2. O ... se to ví.

mně

3. Kdyby se to stalo ..., nevím, co bych dělal.

mně

4. Jdou po ..., takže mizím.

mně

5. Nech ... to na stole.

mně

6. Viděli ... už mockrát.

mně

7. Dej ... více omáčky.

mně

8. Potkali ... v podroušeném stavu a dlouho mi to připomínali.

mně

9. Přijďte ke ... a vyřešíme to.

mně

10. Ode ... to nemohou vědět.

mněJiné náhodně vybrané cvičení