8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Zmínil se o ... kamarádech.
čtyrech
čtyřech

2. Protože se spletl, musel to udělat ....
dvakrát
dva krát

3. Na stole stojí hrnec s ... uchy.
dvouma
dvěma

4. Zaplatil za to ....
dvacet jedna korun
dvacet jednu korunu

5. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

6. Máme místenky do ... řady.
2
2.

7. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

8. Koupil jsem ... banánů.
osm
osum

9. Ke ... narozeninám dostal velký dárek.
stým
stu

10. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.Jiné náhodně vybrané cvičení