8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč do 30. června 2020


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

2. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.

3. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

4. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběma

5. Sejdeme se v ... hodin.
sedum
sedm

6. Zaplatil za to ....
dvacet jedna korun
dvacet jednu korunu

7. Máme místenky do ... řady.
2
2.

8. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

9. Ke ... narozeninám dostal velký dárek.
stým
stu

10. Zmínil se o ... kamarádech.
čtyrech
čtyřechJiné náhodně vybrané cvičení