8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Za městem ... dvě nová sídliště.
byla postavena
byly postaveny

2. Členové tanečních skupin se dlouho ....
připravovali
připravovaly

3. ... jsme se v novém městě.
Zabydleli
Zabydlely

4. Děvčata se ... na závod.
připravovaly
připravovala

5. Ryby ... na dně rybníka.
přezimovaly
přezimovali

6. Lázeňští hosté si ... bahenní koupele.
užívali
užívaly

7. Sály a náměstí ... hudbou až do rána
duněly
duněla

8. Žáci druhých tříd ... vánoční výzdobu.
připravili
připravily

9. Děti s rodiči ... nejkratší úsek závodu.
běželi
běžely

10. Vědci ... před složitý úkol.
byli postaveni
byly postaveniJiné náhodně vybrané cvičení