8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... najdeš na horských loukách.
Ocúny
Ocůny

2. Navečeříme se v romantické ....
hospůdce
hospúdce

3. Máš hotové ...?
ůkoly
úkoly

4. ... se vrátím později.
Domů
Domú

5. Na stupně ... se dostaneš po tvrdém tréninku.
vítězů
vítězú

6. Nemá ... rozum.
vúbec
vůbec

7. ... do zítřka?
Zůstaneš
Zústaneš

8. ... je lepší předcházet.
Sporúm
Sporům

9. Musel odpovídat na otázky ....
novinářú
novinářů

10. Jeho ... se dá těžko věřit.
příběhúm
příběhůmJiné náhodně vybrané cvičení