8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z,
š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkém

2. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

3. Při přípravě tohoto jídla ... vodu raději mlékem.
nahraďte
nahraťte

4. Těch ... je na vánočním stromečku trochu moc.
ozdob
ozdop

5. ... hradu byla vidět už z dálky.
Víška
Vížka

6. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozby

7. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

8. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

9. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

10. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
ZáťJiné náhodně vybrané cvičení