8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Kníže ... má sochu v centru Prahy.
Václav
Václaf

2. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

3. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

4. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť

5. ... úsilí jiných nedbalým přístupem.
Nekaste
Nekazte

6. ... mi o tom, co se včera stalo.
Pověz
Pověs

7. Uklouzl na ... povrchu.
hladkém
hlatkém

8. ... se při zemětřesení zachvěla.
Zeť
Zeď

9. ... si kabát na věšák za dveřmi.
Povězte
Pověste

10. V listopadu je hodně ranních ....
mlch
mlhJiné náhodně vybrané cvičení