8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč na osm měsíců


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... měla bílé šaty.
Nevjesta
Nevěsta

2. ... jsme to dvakrát.
Objeli
Oběli

3. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

4. Mám ... sourozenců.
pět
pjet

5. Vše je napsáno v tomto ....
oběžníku
obježníku

6. Při pádu ztratil ....
vjedomí
vědomí

7. Žádal nás o to přímo ....
úpěnlivě
úpjenlivě

8. Trávíš víkendy na ...?
chalupě
chalupje

9. Politologie je ... o politice.
věda
vjeda

10. S vysokým ... mohou pracovat jen proškolení kolegové.
napjetím
napětímJiné náhodně vybrané cvičení