8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč do 30. června 2020


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Drž si tu tašku raději ... rukama.
objema
oběma

2. ... jsme to dvakrát.
Objeli
Oběli

3. Při pádu ztratil ....
vjedomí
vědomí

4. Tyto zvyky ... dodržujeme.
bježně
běžně

5. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

6. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavje

7. Jídlo máš v ....
troubje
troubě

8. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

9. Přijdeš zítra na ...?
oběd
objed

10. S vysokým ... mohou pracovat jen proškolení kolegové.
napjetím
napětímJiné náhodně vybrané cvičení