8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
Nerudově

2. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

3. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
Janáčkovi

4. O tomto představení ... Libuše jsem slyšel jen to nejlepší.
Smetanovy
Smetanovi

5. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

6. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

7. V ... povídkách najdeme zajímavé příběhy.
Čapkových
Čapkovích

8. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

9. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

10. V hodině češtiny jsme četli z ... Kytice.
Erbenovi
ErbenovyJiné náhodně vybrané cvičení