8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč do 30. června 2020


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
Masarykovy

2. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

3. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

4. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

5. V ... povídkách najdeme zajímavé příběhy.
Čapkových
Čapkovích

6. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
Karlovi

7. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

8. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

9. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

10. O tomto představení ... Libuše jsem slyšel jen to nejlepší.
Smetanovy
SmetanoviJiné náhodně vybrané cvičení