8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
590 Kč do 30. června 2020


Vyzkoušet zdarma cvičení čeština    Vyzkoušet zdarma cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 239 textů nebo úloh z češtiny a 106 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Dobře pečuj o své ....
zdraví
zdravý

2. e slavnostním příležitostem máme stříbrné ....
příbori
příbory

3. Jezdíš na zahraniční ...?
veletrhy
veletrhi

4. V Mladé ... se vyrábějí auta.
Boleslavy
Boleslavi

5. Ve skříni se objevili ....
moly
moli

6. ... kuňkaly celý večer.
Žáby
Žábi

7. Látka byla rozpíchaná ....
jehlamy
jehlami

8. Postavili jsme dva ....
sněhuláky
sněhuláki

9. Nové tovární ... fungují i v noci.
hali
haly

10. K tomuto počítači potřebuješ ....
klávesnici
klávesnicyJiné náhodně vybrané cvičení