8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Větve ... zastínily celou náves.
lípi
lípy

2. Na ... zbyla trocha polévky.
lžíci
lžícy

3. ... kuňkaly celý večer.
Žáby
Žábi

4. V Mladé ... se vyrábějí auta.
Boleslavy
Boleslavi

5. Nové tovární ... fungují i v noci.
hali
haly

6. ... vyjely na pole už ráno.
Traktori
Traktory

7. ... umějí vyrábět kyslík.
Stromi
Stromy

8. Jeho ... znají všichni.
aféry
aféri

9. V této ... je hezký kostelík.
vsi
vsy

10. K tomuto počítači potřebuješ ....
klávesnici
klávesnicyJiné náhodně vybrané cvičení