8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.


Koupit přístup do placené části
990 Kč do 30. dubna 2023


Vyzkoušet zdarma
cvičení čeština
   Vyzkoušet zdarma
cvičení matematika

6. Procvičování češtiny - Druh souřadného spojení

Procvičíte si určování druhu spojení mezi souřadně spojenými větami nebo mezi větnými členy.
Pro přípravu na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium máme celkem 236 textů nebo úloh z češtiny a 116 z matematiky.

Získat přístup k plné verzi přípravy


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Maturita byla těžká, tak jsem se na ni několik měsíců připravoval. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
slučovací
důsledkový

2. Péče o zdraví je důležitá, vždyť nic cennějšího než zdraví nemáme. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
důsledkové
příčinné

3. Ta věc by se mi velmi hodila, ale je dost drahá. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
stupňovací
odporovací

4. Buď se do toho pustím, anebo to vůbec nebudu řešit. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ..
vylučovací
odporovací

5. Napřed se k nám rozběhl, avšak pak zamířil na opačnou stranu. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
vylučovací
odporovací

6. Máš už nový mobil, nebo si ho teprve plánuješ koupit? Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
vylučovací
slučovací

7. On nám nejen pomohl, ale i nás celou dobu povzbuzoval. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
stupňovací
odporovací

8. Jeho tvář byla červená, ba přímo rudá. Souřadné spojení v předcházející větě je...
stupňovací
odporovací

9. Citelně se ochladilo, a proto se všichni začali oblékat. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
příčinný
důsledkový

10. Práce jsme museli přerušit, neboť začalo pršet. Souřadné spojení v předcházejícím souvětí je ...
odporovací
příčinnýJiné náhodně vybrané cvičení