8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

2. ... rýč do země.
Zapíchl
Zapýchl

3. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

4. Málem jsem se z toho ....
osypal
osipal

5. Na obloze se rozzářila ....
světlyce
světlice

6. ... na starosti.
Nemisli
Nemysli

7. Dům měl ... základy.
bytelné
bitelné

8. Když napadne sníh, ... si.
zalyžujeme
zaližujeme

9. Brzy bude ....
zima
zyma

10. Toto ... skvěle voní.
mýdlo
mídloJiné náhodně vybrané cvičení