8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... sporty si užijeme o vánočních a jarních prázdninách.
Zimní
Zymní

2. Jsem ... z celodenního cvičení.
vysílen
vysýlen

3. ... je jedlá houba.
Syrovinka
Sirovinka

4. Dostatečné ... vody je v horku nutné.
pití
pytí

5. ... a už se námi nebaví.
Zpychl
Zpichl

6. ... baterie mi znemožnily telefonování.
Vybité
Vybyté

7. ... si vzpomněl, jak to tenkrát bylo.
Brzy
Brzi

8. Nová ... si musím přečíst dvakrát.
slovíčka
slovýčka

9. Dům měl ... základy.
bytelné
bitelné

10. ... je zvláštně vypadající živočich.
Ptakopisk
PtakopyskJiné náhodně vybrané cvičení