8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Šel ... večer do kina?
bys
bis

2. Málem jsem se z toho ....
osypal
osipal

3. ... baterie mi znemožnily telefonování.
Vybité
Vybyté

4. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

5. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

6. Dostatečné ... vody je v horku nutné.
pití
pytí

7. ... si vzpomněl, jak to tenkrát bylo.
Brzy
Brzi

8. Dám si ... polévky.
výce
více

9. ... je jedlá houba.
Syrovinka
Sirovinka

10. Dědeček ... v křesle, až usnul.
klymbal
klimbalJiné náhodně vybrané cvičení