8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou učivem třetí třídy na základní škole, nicméně budete se s nimi setkávat prakticky až do maturity.seznam
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Naše nová učitelka je všem ....
simpatická
sympatická

2. Jsem ... z celodenního cvičení.
vysílen
vysýlen

3. ... při vyučování je neslušné.
Žvíkání
Žvýkání

4. Přejeme vám příjemný ....
pobit
pobyt

5. Šel ... večer do kina?
bys
bis

6. Dám si ... polévky.
výce
více

7. Málem jsem se z toho ....
osypal
osipal

8. ... se mnoho nenaučíš.
Opisováním
Opysováním

9. Písek se musí prohodit ....
sítem
sýtem

10. Dostatečné ... vody je v horku nutné.
pití
pytíJiné náhodně vybrané cvičení