8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - větné členy 1

V jednoduchém cvičeni určujete, jaký větný člen je vybrané slovo.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Bolavá záda léčil jízdou na koni. Slovo 'jízdou' v úvodní větě je: ...
předmět
příslovečné určení

2. Všechny hotely v Praze jsou touhle dobou obsazené. Výraz 'v Praze' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení místa
přívlastek

3. Hltal každé naše slovo. Slovo 'hltal' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
přísudek

4. Houpání lodi způsobilo nevolnost většiny pasažérů.. Slovo 'Houpání' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

5. Tu velkou díru vykopal malou motykou. Slovo 'motykou' v úvodní větě je: ...
předmět
příslovečné určení

6. To nikdy nemůžeš vědět. Slovo 'nikdy' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení času
příslovečné určení způsobu

7. Tloustnout znamená stárnout. Slovo 'Tloustnout' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

8. Její kočka má neuvěřitelné modré oči. Slovo 'kočka' v úvodní větě je: ...
podmět
předmět

9. Vidím to perspektivně. Slovo 'perspektivně' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení času
příslovečné určení způsobu

10. Náš soused je učitelem. Slovo 'učitelem' v úvodní větě je: ...
součástí přísudku
předmětJiné náhodně vybrané cvičení