8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - větné členy 1

V jednoduchém cvičeni určujete, jaký větný člen je vybrané slovo.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Kolečkové brusle mohou být rychlým dopravním prostředkem. Slovo 'dopravním' v úvodní větě je: ...
přívlastek
předmět

2. V modrém kufru mám bílé spodky. Slovo 'spodky' v úvodní větě je: ...
podmět
předmět

3. To nikdy nemůžeš vědět. Slovo 'nikdy' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení času
příslovečné určení způsobu

4. Když zaplatíš peníze navíc, budeš mít výhled na moře. Slovo 'peníze' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
předmět

5. Ve víně je pravda. Výraz 'Ve víně' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení místa
příslovečné určení času

6. Tvůj pes mi pokropil nohu. Slovo 'Tvůj' v úvodní větě je: ...
podmět
přívlastek

7. Bolavá záda léčil jízdou na koni. Slovo 'jízdou' v úvodní větě je: ...
předmět
příslovečné určení

8. Hltal každé naše slovo. Slovo 'hltal' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení
přísudek

9. Tloustnout znamená stárnout. Slovo 'Tloustnout' v úvodní větě je: ...
podmět
přísudek

10. Všechny hotely v Praze jsou touhle dobou obsazené. Výraz 'v Praze' v úvodní větě je: ...
příslovečné určení místa
přívlastekJiné náhodně vybrané cvičení