8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - věta jednoduchá a souvětí

Rozlišení věty jednoduché a souvětí je učivo prvního stupně základní školy, v tomto cvičení si ověříte, jak tohle učivo zvládáte. Ve cvičení vyberte, zda úvodní text úlohy je věta jednoduchá nebo souvětí.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. "Už dávno jsem věděl, že si to o mně myslíš ." ...
věta jednoduchá
souvětí

2. " Můj bratr, který hrál vždycky na kytaru, si najednou oblíbil klavír." ...
věta jednoduchá
souvětí

3. "Je to můj dlouholetý a časově náročný koníček ." ...
věta jednoduchá
souvětí

4. " V hotelu na nás čekal malý, ale velmi příjemný pokoj." ...
věta jednoduchá
souvětí

5. " Alois Jirásek, český spisovatel, napsal mnoho historických románů." ...
věta jednoduchá
souvětí

6. " Rána jsou chladná, proto se teple oblékám." ...
souvětí
věta jednoduchá

7. "Doma mám rodinné auto a opravdu krásnou motorku." ...
věta jednoduchá
souvětí

8. "Každou první středu v měsíci, a to v každém měsíci v roce, probíhá zkouška sirén ." ...
věta jednoduchá
souvětí

9. "Za těchto výhodných podmínek to prostě nemohu nekoupit ." ...
věta jednoduchá
souvětí

10. "Nemohl najít cestu, dokonce vyrazil na úplně opačnou stranu ." ...
věta jednoduchá
souvětíJiné náhodně vybrané cvičení