8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - věta jednoduchá a souvětí

Rozlišení věty jednoduché a souvětí je učivo prvního stupně základní školy, v tomto cvičení si ověříte, jak tohle učivo zvládáte. Ve cvičení vyberte, zda úvodní text úlohy je věta jednoduchá nebo souvětí.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. "Můj strýc je opravář a můj otec je učitel." ...
věta jednoduchá
souvětí

2. "I přes jeho rychlý a trochu zmatený projev mu bylo dobře rozumět ." ...
věta jednoduchá
souvětí

3. "Je to můj dlouholetý a časově náročný koníček ." ...
věta jednoduchá
souvětí

4. "Už dávno jsem věděl, že si to o mně myslíš ." ...
věta jednoduchá
souvětí

5. " Můj bratr, který hrál vždycky na kytaru, si najednou oblíbil klavír." ...
věta jednoduchá
souvětí

6. "Doma mám rodinné auto a opravdu krásnou motorku." ...
věta jednoduchá
souvětí

7. "Za těchto výhodných podmínek to prostě nemohu nekoupit ." ...
věta jednoduchá
souvětí

8. "Když si to myslíš, nebudu tě přesvědčovat.." ...
věta jednoduchá
souvětí

9. "Nemohl najít cestu, dokonce vyrazil na úplně opačnou stranu ." ...
věta jednoduchá
souvětí

10. "Za této situace nemůžu opravdu dělat nic jiného." ...
věta jednoduchá
souvětíJiné náhodně vybrané cvičení