8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - velká písmena

Základy psaní velkých písmen byste měli ovládnout na prvním stupni základní školy a zcela tyto znalosti dorazit na druhém stupni. V běžné komunikaci se chyby v psaní velkých písmen vyskytují poměrně často a procvičování je rozhodně potřebné.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Zde sídlí důležité úřady ....
středočeského kraje
Středočeského kraje

2. Rád se procházím po ... nábřežích.
vltavských
Vltavských

3. Většina demokratických zemí světa je členem ....
Organizace spojených národů
Organizace Spojených Národů

4. Staré domy mají jména, například tento se jmenuje ....
U kamenného mostu
U Kamenného mostu

5. Dříve jsem bydlel v domě ....
Naproti divadlu
naproti divadlu

6. Vždy jsme slavili ....
Mezinárodní den žen
mezinárodní Den žen

7. V dálce vidíte ....
hrad Bouzov
Hrad Bouzov

8. Oděsa je ... přístav.
Černomořský
černomořský

9. Chci se usadit ve ....
středních Čechách
Středních Čechách

10. Jenom ... mi můžeš pomoci.
ty
TyJiné náhodně vybrané cvičení