8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - tvary zájmena já

V několika pádech má osobní zájmeno já zapeklité použití - procvičíte si, kdy je správné použít mě, mně, mne a mi.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Kdyby se to stalo ..., nevím, co bych dělal.

mně

2. Tentokrát se obešli beze ....

mně

3. Potkali ... v podroušeném stavu a dlouho mi to připomínali.

mně

4. Hlaď ... po vlasech.
mi

5. ... nepřekvapili, spíš zaskočili.

Mně

6. Ode ... to nemohou vědět.

mně

7. Jdou po ..., takže mizím.

mně

8. Fakt ... nabízíš pomoc zdarma?

mně

9. Jíst syrové maso ... vůbec nevadí.
mi

10. Nech ... to na stole.

mněJiné náhodně vybrané cvičení