8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - tvary zájmena já

V několika pádech má osobní zájmeno já zapeklité použití - procvičíte si, kdy je správné použít mě, mně, mne a mi.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Jdou po ..., takže mizím.

mně

2. Fakt ... nabízíš pomoc zdarma?

mně

3. Jíst syrové maso ... vůbec nevadí.
mi

4. Dej ... více omáčky.

mně

5. ... nepřekvapili, spíš zaskočili.

Mně

6. Ode ... to nemohou vědět.

mně

7. Tentokrát se obešli beze ....

mně

8. Nech ... to na stole.

mně

9. Kdyby se to stalo ..., nevím, co bych dělal.

mně

10. O ... se to ví.

mněJiné náhodně vybrané cvičení