8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Tvary podstatných jmen

U zadaného podstatného jména a jeho mluvnických kategorií vyberete správný tvar.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. 7. pád množného čísla podstatného jména mýdlo je ...
mýdly
mýdlami

2. 2. pád jednotného čísla podstatného jména datle je ...
datla
datle

3. 6. pád množného čísla podstatného jména práce je ...
pracech
pracích

4. 2. pád jednotného čísla podstatného jména učitel je ...
učitele
učiteli

5. 5. pád jednotného čísla podstatného jména správce je ...
správče!
správce!

6. 7. pád množného čísla podstatného jména zámek je ...
zámky
zámkami

7. 6. pád jednotného čísla podstatného jména země je ...
zemí
zemi

8. 3. pád jednotného čísla podstatného jména redaktor je ...
redaktora
redaktorovi

9. 2. pád množného čísla podstatného jména vejce je ...
vajec
vejcí

10. 2. pád jednotného čísla podstatného jména kolomaz je ...
kolomazi
kolomazuJiné náhodně vybrané cvičení