8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

2. Na stole stojí hrnec s ... uchy.
dvouma
dvěma

3. Karel ... bývá označován jako Otec vlasti.
IV
IV.

4. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět set

5. Statek měl ... vrata.
čtvery
čtvera

6. Máme místenky do ... řady.
2
2.

7. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

8. Zmínil se o ... kamarádech.
čtyrech
čtyřech

9. Chata stojí u ... borovic.
tří
třech

10. Koupil jsem ... banánů.
osm
osumJiné náhodně vybrané cvičení