8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Tvary číslovek

Procvičíte si především použití oblíbených číslovek dva a oba, ale i dalších.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Máme místenky do ... řady.
2
2.

2. Za brigádu dostal ... korun.
tisícpětset
tisíc pět set

3. Protože se spletl, musel to udělat ....
dvakrát
dva krát

4. Přišel s ... přáteli.
pěti
pětima

5. Koupil jsem ... banánů.
osm
osum

6. Ke ... narozeninám dostal velký dárek.
stým
stu

7. Zdraví je vždy na ... místě.
prvním
prvém

8. Na stole stojí hrnec s ... uchy.
dvouma
dvěma

9. Narozeniny oslavil s ... sestrami.
oběmi
oběma

10. Skončí to v ... hodin.
5
5.Jiné náhodně vybrané cvičení