8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Štěňata a koťata si ....
hrály
hrála

2. Sály a náměstí ... hudbou až do rána
duněly
duněla

3. Všechny třídy se ... exkurze.
zúčastnily
zúčastnili

4. Kluci a holky z vedlejší třídy ... na chodbě.
křičeli
křičely

5. Opice se ... napodobovat chování lidí.
naučili
naučily

6. Děti s rodiči ... nejkratší úsek závodu.
běželi
běžely

7. Za městem ... dvě nová sídliště.
byla postavena
byly postaveny

8. Německá výstaviště nás ... svou rozlehlostí.
překvapila
překvapily

9. Vědci ... před složitý úkol.
byli postaveni
byly postaveni

10. ... jste to dost hluboké?
Vykopali
VykopalyJiné náhodně vybrané cvičení