8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - shoda podmětu s přísudkem

Shoda podmětu s přísudkem je neporazitelná klasika, kterou prostě musíte znát. Nevyhnete se jí nejen v jakémkoli stupni vzdělávání, ale i v praktickém životě. V placené části je ke shodě podmětu s přísudkem daleko více úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Vědci ... před složitý úkol.
byli postaveni
byly postaveni

2. Sály a náměstí ... hudbou až do rána
duněly
duněla

3. ... jsme náklad do třetího patra.
Vynášeli
Vynášely

4. Žáci druhých tříd ... vánoční výzdobu.
připravili
připravily

5. Učitelky ... dohlížet o přestávce na chodbě.
musely
museli

6. Opice se ... napodobovat chování lidí.
naučili
naučily

7. Ryby ... na dně rybníka.
přezimovaly
přezimovali

8. Pohledy do krajiny nás zcela ....
okouzlili
okouzlily

9. ... jste to dost hluboké?
Vykopali
Vykopaly

10. Všechny třídy se ... exkurze.
zúčastnily
zúčastniliJiné náhodně vybrané cvičení