8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Navečeříme se v romantické ....
hospůdce
hospúdce

2. ... do zítřka?
Zůstaneš
Zústaneš

3. V poledne bylo ... vedro.
ůmorné
úmorné

4. To nebyl zlý ....
úmysl
ůmysl

5. ... je lepší předcházet.
Sporúm
Sporům

6. Na ... tam budeš rychleji.
skútru
skůtru

7. ... na světový rekord
Zaútočil
Zaůtočil

8. V létě sbíráme houby a ....
borůvky
borúvky

9. Když uslyšíš ..., sova bude nedaleko.

10. V polévce byly kousky ....
kaprů
kaprúJiné náhodně vybrané cvičení