8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... se vrátím později.
Domů
Domú

2. Ve své sbírce má hodně ....
hrníčkú
hrníčků

3. Nemá ... rozum.
vúbec
vůbec

4. U ... se ještě svítí.
Novákú
Nováků

5. Musel odpovídat na otázky ....
novinářú
novinářů

6. To nebyl zlý ....
úmysl
ůmysl

7. Toto místo má neodolatelný ....
půvab
púvab

8. Tato ... je výsledkem sucha.
neúroda
neůroda

9. ... je lepší předcházet.
Sporúm
Sporům

10. Za zdí hřbitova byly vidět ....
tůje
tújeJiné náhodně vybrané cvičení