8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní ú nebo ů

Při rozhodování, zda se ve slově píše ů nebo ú, si je třeba nejdříve říct, zda může mít slovo český původ, a proto do něj patří ů s kroužkem. Pak to půjde jako po másle.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Toto místo má neodolatelný ....
půvab
púvab

2. ... na světový rekord
Zaútočil
Zaůtočil

3. Navečeříme se v romantické ....
hospůdce
hospúdce

4. Přidej ještě ... šunku.
krůtí
krútí

5. V polévce byly kousky ....
kaprů
kaprú

6. V poledne bylo ... vedro.
ůmorné
úmorné

7. Tato ... je výsledkem sucha.
neúroda
neůroda

8. Ve své sbírce má hodně ....
hrníčkú
hrníčků

9. Za zdí hřbitova byly vidět ....
tůje
túje

10. To nebyl zlý ....
úmysl
ůmyslJiné náhodně vybrané cvičení