8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

2. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků

3. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh

4. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

5. ... lodě se zhoupla na vlnách.
Záď
Záť

6. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

7. Bez ... už nikdo nezjistí, jak to bylo.
světků
svědků

8. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

9. Jeho ... nikdo neposlouchal.
prosby
prozby

10. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkazJiné náhodně vybrané cvičení