8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Potravinářské ... procházejí přísnou kontrolou.
výropky
výrobky

2. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh

3. Tapeta měla vzor ze samých ....
kroušků
kroužků

4. Při přípravě tohoto jídla ... vodu raději mlékem.
nahraďte
nahraťte

5. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

6. Jenom ... dělila zvířata od lidí.
mříž
mříš

7. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

8. Těch ... je na vánočním stromečku trochu moc.
ozdob
ozdop

9. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

10. Bez ... už nikdo nezjistí, jak to bylo.
světků
svědkůJiné náhodně vybrané cvičení