8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - párové souhlásky p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, h/ch, f/v ve slovech

Psaní párových souhlásek je docela jednoduše odvoditelné, nicméně neškodí tomu věnovat trochu pozornosti. Nikdy nevíte, kdy vám to může ujet :-)
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Cíl naší cesty je už ....
blísko
blízko

2. Učí se hrát na lesní ....
roh
roch

3. Na výlet si s sebou vezmi ....
obvaz
obvas

4. Dříve tady rostl velký ....
hloch
hloh

5. Výlet na ... uskutečníme zítra.
Sněžku
Sněšku

6. Utři to ... hadrem.
vlhkým
vlchkým

7. Při výlovu rybníka byla každá ... plná ryb.
káď
káť

8. Dbejte o ... našich předků.
odkas
odkaz

9. Tento obraz má zajímavý ....
původ
půvot

10. Těch ... je na vánočním stromečku trochu moc.
ozdob
ozdopJiné náhodně vybrané cvičení