8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezd

2. Dnes jsi mě ... překvapil.
příjemně
příjemě

3. Jaká je teplota na venkovním ...?
teplomněru
teploměru

4. ... měla bílé šaty.
Nevjesta
Nevěsta

5. To jsem ... už včera.
obědnal
objednal

6. ... úřad to nepovolil.
Tamější
Tamnější

7. ... jsme se přímo královsky.
Pomněli
Poměli

8. V promítací místnosti je dobré ....
zatemění
zatemnění

9. Víno ... ve sklenicích.
šumělo
šumnělo

10. Politologie je ... o politice.
věda
vjedaJiné náhodně vybrané cvičení