8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezd

2. Do rána se venku vytvořily ....
závjeje
závěje

3. ... jsme to dvakrát.
Objeli
Oběli

4. Tyto zvyky ... dodržujeme.
bježně
běžně

5. S vysokým ... mohou pracovat jen proškolení kolegové.
napjetím
napětím

6. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

7. Myslím to zcela ....
upřímě
upřímně

8. Výtvarné ... mě odjakživa zajímalo.
umění
umnění

9. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavje

10. Při pádu ztratil ....
vjedomí
vědomíJiné náhodně vybrané cvičení