8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. To jsem ... už včera.
obědnal
objednal

2. Vše je napsáno v tomto ....
oběžníku
obježníku

3. Nebe je plné ....
hvězd
hvjezd

4. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla

5. Tyto zvyky ... dodržujeme.
bježně
běžně

6. Politologie je ... o politice.
věda
vjeda

7. Víno ... ve sklenicích.
šumělo
šumnělo

8. V ... jezdíme na hory.
zimě
zimně

9. Mám ... sourozenců.
pět
pjet

10. Vítáme vás na naší ....
oslavě
oslavjeJiné náhodně vybrané cvičení