8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

V těchto skupinách hlásek se zapeklitost češtiny projevuje naplno :-). Tady je procvičování nenahraditelné, v placené máme násobně víc úloh.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... úřad to nepovolil.
Tamější
Tamnější

2. Při tomto ... dlouho nevydržíš.
vypjetí
vypětí

3. Jaká je teplota na venkovním ...?
teplomněru
teploměru

4. Vše je napsáno v tomto ....
oběžníku
obježníku

5. Ze starých bájí známe i Libušinu ....
vještbu
věštbu

6. S vysokým ... mohou pracovat jen proškolení kolegové.
napjetím
napětím

7. Výtvarné ... mě odjakživa zajímalo.
umění
umnění

8. ... jsme se přímo královsky.
Pomněli
Poměli

9. Skála ... přímo nad řekou.
strměla
strmněla

10. Víno ... ve sklenicích.
šumělo
šumněloJiné náhodně vybrané cvičení