8G přijímačky.cz

Procvičování na přijímačky na střední školu, procvičování němčiny


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

2. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
Masarykovy

3. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

4. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

5. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

6. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

7. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

8. Husité jsou ... stoupenci.
Husovi
Husovy

9. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

10. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
HusovyJiné náhodně vybrané cvičení