8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

2. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

3. ... skladby proslavily českou hudbu i v Japonsku.
Janáčkovy
Janáčkovi

4. K ... dílu se vrátíte i na střední škole.
Jiráskovo
Jiráskovu

5. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

6. To jsou věci z ... pozůstalosti
dědovy
dědovi

7. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

8. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
Masarykovy

9. O tomto představení ... Libuše jsem slyšel jen to nejlepší.
Smetanovy
Smetanovi

10. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
HaškovíchJiné náhodně vybrané cvičení