8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - Přídavná jména přivlastňovací

V psaní přivlastňovacích přídavných jmen se chybuje v koncovkách -ovi/-ovy, najdou se však i jiné mluvnické jevy, které je třeba u těchto jmen procvičit.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Postavu vojáka Švejka známe z ... knih.
Haškových
Haškovích

2. Štěkali na mě ... psi.
bratrovi
bratrovy

3. ... myšlenky jsou aktuální ještě dnes.
Husovi
Husovy

4. ... výkony zůstanou dlouho nepřekonány.
Jágrovy
Jágrovi

5. Podél ... třídy najdeme nové obchody.
Masarykovi
Masarykovy

6. Ve ... Libuši vystupují postavy dávných českých dějin.
Smetanové
Smetanově

7. V ... ulici je denně plno turistů.
Nerudové
Nerudově

8. Na výletě jsme byli s ... dětmi.
bratrovými
bratrovýmy

9. O tomto představení ... Libuše jsem slyšel jen to nejlepší.
Smetanovy
Smetanovi

10. Blízko Karlova mostu najdeme ... lázně.
Karlovy
KarloviJiné náhodně vybrané cvičení