8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
990 Kč na jeden rok


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Na jaře ... obilí na polích.
vzklíčí
vsklíčí

2. ... jsme dovolenou v Chorvatsku.
Strávili
Ztrávili

3. Umíš složit čepici ... papíru?
s
z

4. ... k nebi.
Zhlížel
Vzhlížel

5. Komu ... vás to patří?
s
z

6. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

7. Každou poruchu odstraní ... budovy.
správa
zpráva

8. Letadlo přistálo ... velkým hlukem.
s
z

9. Spadla mu čepice ... hlavy.
z
s

10. Situaci zvládl ... ledovým klidem.
s
zJiné náhodně vybrané cvičení