8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Vrací se ... zahraničí.
se
ze

2. Vstává ... slepicemi.
se
ze

3. Situaci zvládl ... ledovým klidem.
s
z

4. ... je víc než polovina původní ceny.
Sleva
Zleva

5. ... jsme dovolenou v Chorvatsku.
Strávili
Ztrávili

6. Ráno vstávám ... dobrou náladou.
s
z

7. Zimou mu ... nos.
sčervenal
zčervenal

8. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
Zhlíželi

9. Najednou všechno ....
ztichlo
stichlo

10. Před bouřkou ... obloha.
sešedla
zešedlaJiné náhodně vybrané cvičení