8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - předložky s, z, předpony s-, z-, vz-

V předponách i předložkách s-z tápou mnozí a tomuhle se nevyhnete jak v procesu vzdělávání, tak v dalším životě. Navíc zde nejsou některé věci odvoditelné nebo odůvodnitelné (například strávit), takže to chce procvičovat.
Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. ... si jen tak pro radost.
Spívá
Zpívá

2. ... k nebi.
Zhlížel
Vzhlížel

3. Spadla mu čepice ... hlavy.
z
s

4. Najednou všechno ....
ztichlo
stichlo

5. Lékařský ... je důležitý pro léčbu civilizačních nemocí.
výskum
výzkum

6. Tvoje ... chování mi vadí.
spupné
zpupné

7. Vrací se ... zahraničí.
se
ze

8. Mezi nejznámější Čapkova díla patří Válka ... mloky.
z
s

9. Srovnal se ... tím dost rychle.
s
z

10. ... z desátého patra do přízemí.
Shlíželi
ZhlíželiJiné náhodně vybrané cvičení