8G přijímačky.cz

Procvičování češtiny na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium


Koupit přístup do placené části - 390 Kč na tři měsíce


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Na ... zbyla trocha polévky.
lžíci
lžícy

2. Pro lidské tělo jsou důležité nejen vitamíny, ale také ....
mineráli
minerály

3. Dobře pečuj o své ....
zdraví
zdravý

4. V Mladé ... se vyrábějí auta.
Boleslavy
Boleslavi

5. Jezdíš na zahraniční ...?
veletrhy
veletrhi

6. Každý den chodí se ... na procházku.
psy
psi

7. Ve skříni se objevili ....
moly
moli

8. Řeka teče hlubokým ....
údolím
údolým

9. Postavili jsme dva ....
sněhuláky
sněhuláki

10. Sněžné ... jsou celé bílé.
sovi
sovyJiné náhodně vybrané cvičení