8G přijímačky.cz

Procvičování nejen na přijímačky na střední školu


Koupit přístup do placené části
190 Kč na jeden měsíc


Vyzkoušet cvičení zdarma

6. Procvičování češtiny - koncovky podstatných jmen


Ze dvou možností vyber správnou odpověď.

1. Jdeš do ...?
školy
školi

2. K přepravě přes řeku lidé dříve využívali ....
převozníky
převozníki

3. Každý den chodí se ... na procházku.
psy
psi

4. Jezdíš na zahraniční ...?
veletrhy
veletrhi

5. Šumava je pokrytá ....
lesy
lesi

6. Uzavřeli jsem s nimi potřebné ....
smlouvi
smlouvy

7. S novými ... jde práce rychleji.
strojy
stroji

8. .... se pohybovali po písku.
Krabi
Kraby

9. Olovo patří mezi těžké .... kovy
kovy
kovi

10. Sněžné ... jsou celé bílé.
sovi
sovyJiné náhodně vybrané cvičení